Νέα

Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

October 05, 2017 - 15:57
0 comments

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.10.2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.01.2018

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών: 23.10.2015

Δικαιούχοι-Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

16 - 20 Οκτωβρίου το 28ο Συνέδριο της ΕΕΕΟ στη Θεσσαλονίκη

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 10/05/2017 - 14:20

H Εταιρεία της Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ)  και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου διοργανώνουν το 28ο Συνέδριο της ΕΕΕΟ στη Θεσσαλονίκη από 16 -20 Οκτωβρίου. Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν τη Δενδροκομία, τη Λαχανοκομία, την Αμπελουργία, την Ανθοκομία/Αρχιτεκτονική τοπίου, τη Μελισσοκομία και τα Αρωματικά φυτά.

Περισσότερες από 300 εισηγήσεις και 270 συνέδρους θα περιλαμβάνει το  28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ) στη Θεσσαλονίκη.

Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

October 03, 2017 - 16:42
0 comments

Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 23.10.2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 18.01.2018
Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών: 23.10.2015

Δικαιούχοι:

Λήξη 2ης περιόδου Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

enateam's picture
Submitted by enateam on Tue, 10/03/2017 - 16:08

Στις 11.10.2017 λήγει η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης  από 5.000€ έως 25.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

October 02, 2017 - 14:22
0 comments

Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή  απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διεύρυνση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.10.2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.01.2018

Προκήρυξη του Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

September 29, 2017 - 13:08
0 comments

Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα αλλά και  επενδύσεις επί του σκάφους που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται:

 

Οριστικά αποτελέσματα για τη Δράση “Κομφούζιο”

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 09/28/2017 - 13:07

Ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 6769/26.6.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Pages