ΥΜΑ-Θ: Νέα δράση "Παράγω" για την ανάδειξη προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

May 22, 2019 - 16:10
0 comments

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης με διακριτικό τίτλο "Παράγω"

Σκοπός

Το νέο πρόγραμμα του ΥΜΑ-Θ έχει στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των τοπικών προϊόντων του κάθε τόπου, την σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα, τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, στόχος είναι η ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών, παραμεθόριων και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών της Μακεδονίας και Θράκης.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς Γυναικών, Συνεργατικά Σχήματα και Δίκτυα-ΑΜΚΕ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παράγουν και προωθούν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. 

Υποέργα

Το νέο πρόγραμμα διακρίνεται σε 2 υπο-έργα:

  • Στο Υποέργο 1 προτάσσεται η διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, με σκοπό την πιστοποίηση νέων παραδοσιακών προϊόντων με καταχώρηση σήμανσης ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (1151/2012) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Στο Υποέργο 2, προκρίνονται δράσεις που σχετίζονται με τα 58 κατοχυρωμένα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της Μακεδονίας και της Θράκης και επιχορηγείται η παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, η δημιουργία ιστοσελίδας, η συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων.

Διάστημα Υποβολών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 20 Μαΐου 2019  μέχρι  Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 (ώρα 12:00).

Πηγή: mathra.gr

Διάστημα Υλοποίησης Έργου

Το έργο πρέπει να υλοποιηθεί από 05/07/2019 έως 27/09/2019.