Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% για το 2019

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 08, 2019 - 14:41
0 comments

Αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, η νέα Εγκύκλιος Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2019.

Δικαιούχοι

Στο πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωµα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης

  • Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόµενους σε αυτήν για το έτος 2019.
  • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συµµετοχή της επιχείρησης και των εργαζοµένων σε αυτή, σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις.

Περίοδος Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης

Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2019.

Δείτε την εγκύκλιο στα συνημμένα αρχεία. 

 

Πηγή: oaed.gr

Αρχεία: