Χρηματοδοτήσεις

E.g., 26/03/2019
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
Ενημερωτικό για Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 18/08/2017 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 4.2.1.pdf
Ενημερωτικό Δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" ΕΣΠΑ 2014-2020 17/05/2017 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΕΡΕΥΝΩ_ΤΕΛ.pdf
Ενημερωτικό για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 Αναπτυξιακός Νόμος 20/12/2016 PDF icon FAQ.pdf, PDF icon ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕ.pdf, PDF icon Ενημερωτικό 20-10-2016.pdf
ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 30/11/2016 PDF icon «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/05/2016 PDF icon Ενημερωτικό Υφιστάμενες.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών" ΕΣΠΑ 2014-2020 17/05/2016 PDF icon Ενημερωτικό Τουρισμός.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" ΕΣΠΑ 2014-2020 27/04/2016 PDF icon ena Ενημερωτικό Νεοφυής.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" ΕΣΠΑ 2014-2020 15/04/2016 PDF icon Ενημερωτικό ena Ενίσχυση Πτυχιούχων.pdf
ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενημερωτικό Προγραμμάτων «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» ΕΣΠΑ 2007-2013 22/12/2015 PDF icon enaInfo181115.pdf
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων Άλλη PDF icon ena_Επιδότηση_επιχειρήσεων_για_πρόσληψη_ανέργων_call.pdf

Pages