Χρηματοδοτήσεις

E.g., 10/12/2019
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2014-2020 31/05/2019 PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-call.pdf, PDF icon ena-Εργαλ. Επιχειρηματικότητας-draft.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-1η-τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-2η-τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-3η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας_4η-τροποποίηση.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων" (2η πρόσκληση) ΠΑΑ 2014-2020 13/05/2019 PDF icon ena-Σπάνιες_Φυλές(Β')-call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Βιολογικές Καλλιέργειες (Μέτρο 11)" ΠΑΑ 2014-2020 28/03/2019 PDF icon ena_Βιολογικές_Καλλιέργειες_call.pdf, PDF icon ena-Βιολογικές_καλλιέργειες-1η_τροποποίηση.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Β' κύκλος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού " Αναπτυξιακός Νόμος 15/12/2018 PDF icon ena_Αναπτυξιακός_β_επενδύσεις_μηχανολογικού_εξοπλισμού_call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Συνεργασία" ΠΑΑ 2014-2020 03/12/2018 PDF icon ena-Συνεργασία_call.pdf, PDF icon ena_Συνεργασία_1η_Τροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Συνεργασία_2η_Tροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Συνεργασία_3η_Τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ψηφιακό Βήμα" ΕΣΠΑ 2014-2020 15/11/2018 PDF icon ena-Ψηφιακό_Βήμα_call.pdf, PDF icon ena-Ψηφιακό_Βήμα_draft.pdf, PDF icon ena_Ψηφιακό_Βήμα_1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Ψηφιακό_Βήμα_1η_τροποποίηση_ορθη_επανάληψη.pdf, PDF icon ena-Ψηφιακό_Βήμα_draft_2η Έκδοση.pdf, PDF icon ena-Ψηφιακό_Βήμα_2η_τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ψηφιακό Άλμα" ΕΣΠΑ 2014-2020 15/11/2018 PDF icon ena-Ψηφιακό_Άλμα_call.pdf, PDF icon ena_Ψηφιακό_Άλμα_1η_τροποποίηση_ορθή_επανάληψη.pdf, PDF icon ena-Ψηφιακό_Άλμα_2η_τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου" ΕΣΠΑ 2014-2020 05/11/2018 PDF icon ena-Ανοικτά_Κέντρα_Εμπορίου_call.pdf, PDF icon ena_Ανοικτά_Κέντρα_Εμπορίου_1η_τροποποίηση.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Σχέδια Βελτίωσης" ΠΑΑ 2014-2020 02/10/2018 PDF icon ena_Σχέδια_Βελτίωσης_call.pdf, PDF icon ena_tropopoiisi_sxedia_veltiwsis.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών" ΠΑΑ 2014-2020 01/10/2018 PDF icon ena_Ομάδες_Παραγωγών_call.pdf, PDF icon ena_Ομάδες_Παραγωγών_1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Ομάδες_Παραγωγών_2η_Τροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Ομάδες_Παραγωγών_3η_Τροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Ομάδες_παραγωγών_4η_τροποποίηση.pdf

Pages