Χρηματοδοτήσεις

E.g., 19/06/2018
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 30/11/2016 PDF icon «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/05/2016 PDF icon Ενημερωτικό Υφιστάμενες.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών" ΕΣΠΑ 2014-2020 17/05/2016 PDF icon Ενημερωτικό Τουρισμός.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" ΕΣΠΑ 2014-2020 27/04/2016 PDF icon ena Ενημερωτικό Νεοφυής.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" ΕΣΠΑ 2014-2020 15/04/2016 PDF icon Ενημερωτικό ena Ενίσχυση Πτυχιούχων.pdf
ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενημερωτικό Προγραμμάτων «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» ΕΣΠΑ 2007-2013 22/12/2015 PDF icon enaInfo181115.pdf
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων Άλλη PDF icon ena_Επιδότηση_επιχειρήσεων_για_πρόσληψη_ανέργων_call.pdf

Pages