Χρηματοδοτήσεις

Latest

Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ο ΟΑΕΠ έχει ξεκινήσει μία σειρά δράσεων ενημέρωσης του προγράμματος "Εξωστρέφεια" τόσο με ενέργειες μαζικής προβολής του μέσω εκδηλώσεων, ό

Read More

Τροποποίηση Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ 4117Β’, η τροποποίηση και συμπλήρωση  της  υπ’  αριθ.  108645/17-10-2016  (ΦΕΚ  Β’  3378) Υπουργικής  Απόφασης  «Προκήρυξη  καθεστώτος  ενισχύσεων  “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού N. 4399/2016»και της υπ’ αριθ.

Read More

Αποτελέσματα Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγρά

Read More

ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 

Υπομέτρο 6.1 του Π.Α.Α. 2014-2020

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 

Read More

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του έτους 2017 για το Erasmus+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
Read More

Εκδόθηκαν σε ΦΕΚ οι Προσκλήσεις των 4 Καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Εκδόθηκαν σε ΦΕΚ οι 4 προσκλησεις των καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. ΟΙ ημερομηνίες υποβολής συγκεκριμένα βάσει των ΦΕΚ είναι οι εξής:
Read More

Pages