Χρηματοδοτήσεις

Latest

Νέο πρόγραμμα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Μέχρι τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευ
Read More

Προγράμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                                    
Read More

2η παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Read More

Προκήρυξη Μέτρου 11 " Βιολογικές καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020

 

Δικαιούχοι:

Fυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις:

Read More

Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ο ΟΑΕΠ έχει ξεκινήσει μία σειρά δράσεων ενημέρωσης του προγράμματος "Εξωστρέφεια" τόσο με ενέργειες μαζικής προβολής του μέσω εκδηλώσεων, ό

Read More

Τροποποίηση Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ 4117Β’, η τροποποίηση και συμπλήρωση  της  υπ’  αριθ.  108645/17-10-2016  (ΦΕΚ  Β’  3378) Υπουργικής  Απόφασης  «Προκήρυξη  καθεστώτος  ενισχύσεων  “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού N. 4399/2016»και της υπ’ αριθ.

Read More

Pages