Χρηματοδοτήσεις

Latest

Προγράμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                                    
Read More

2η παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Read More

Προκήρυξη Μέτρου 11 " Βιολογικές καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020

 

Δικαιούχοι:

Fυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις:

Read More

Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ο ΟΑΕΠ έχει ξεκινήσει μία σειρά δράσεων ενημέρωσης του προγράμματος "Εξωστρέφεια" τόσο με ενέργειες μαζικής προβολής του μέσω εκδηλώσεων, ό

Read More

Τροποποίηση Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ 4117Β’, η τροποποίηση και συμπλήρωση  της  υπ’  αριθ.  108645/17-10-2016  (ΦΕΚ  Β’  3378) Υπουργικής  Απόφασης  «Προκήρυξη  καθεστώτος  ενισχύσεων  “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού N. 4399/2016»και της υπ’ αριθ.

Read More

Αποτελέσματα Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγρά

Read More

Pages