Χρηματοδοτήσεις

Latest

ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ψηφιακό Άλμα"

Στόχος

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Aλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Read More

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Β' κύκλος "Γενική Επιχειρηματικότητα"

 

Σημείωση: Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 10.01.2018.

Read More
img_omades-paragwgwn-call

ΠΑΑ 2014-2020: "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών"

 

Προκηρύχθηκε το μέτρο "Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών" (Μέτρο 9) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

Στόχος

Read More

ΠΑΑ 2014-2020: "Σχέδια Βελτίωσης"

 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Σχέδια Βελτίωσης (υπομέτρα 4.1.1. και 4.1.3.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Στόχος

Read More

Pages