Χρηματοδοτήσεις

E.g., 17/10/2017
Τύπος Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Αρχεία
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.2.2, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Ανάπτυξη Αλιείας PDF icon Ενημερωτικό 3.2.2-4.2.4.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Ανάπτυξη Αλιείας PDF icon Ενημερωτικό 3.1.22.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Ανάπτυξη Αλιείας PDF icon Ενημερωτικό 3.4.4.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 Ανάπτυξη Αλιείας PDF icon Ενημερωτικό 3.1.8-4.1.20.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό Δράσης 4.2.2.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό LIFE.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 4.2.1.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" ΕΣΠΑ 2014-2020 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΕΡΕΥΝΩ_ΤΕΛ.pdf
Ενημερωτικά ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».pdf

Pages