Χρηματοδοτήσεις

E.g., 24/02/2018
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΣΠΑ 2014-2020 "Επιχειρούμε Έξω" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/05/2019 PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_call.pdf, PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_draft.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών" ΠΑΑ 2014-2020 07/05/2018 PDF icon ena_Ομάδες_Παραγωγών_call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Β' κύκλος "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 16/04/2018 PDF icon ena_Αναπτυξιακός_β_Γενική_Επιχειρηματικότητα_call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: Μέτρο 11 (Βιολογική κτηνοτροφία) ΠΑΑ 2014-2020 11/04/2018 PDF icon ena_call_Μέτρο 11_Βιολογική_Κτηνοτροφία.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Σχέδια Βελτίωσης" ΠΑΑ 2014-2020 02/04/2018 PDF icon ena_Σχέδια_Βελτίωσης_call.pdf
ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" ΕΣΠΑ 2014-2020 28/03/2018 PDF icon ena-Νέες_Τουριστικές-call.pdf, PDF icon ena_Νέες_Τουριστικές_draft.pdf
ΠΑΑ 2014-2020 : Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα ΠΑΑ 2014-2020 16/02/2018 PDF icon ena_aponitropoiisi-call.pdf
Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Ανάπτυξη Αλιείας 18/01/2018 PDF icon Ενημερωτικό 3.4.4.pdf
Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 Ανάπτυξη Αλιείας 10/01/2018 PDF icon Ενημερωτικό 3.1.8-4.1.20.pdf
Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Ανάπτυξη Αλιείας 10/01/2018 PDF icon Ενημερωτικό 3.1.22.pdf

Pages