Μείωση βαθμολογίας για τις Ομάδες Παραγωγών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 31, 2018 - 10:15
0 comments

Από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων δημοσιεύτηκε εγκύκλιος με Διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα από τα κριτήρια επιλογής για το Μέτρο 9 "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η βασικότερη αλλαγή εντοπίζεται στην αλλαγή της βαθμολογικής βάσης λόγω της καθυστέρησης προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3 για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κριτήριο 3 της δημοσιευμένης πρόσκλησης , βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που συμμετέχουν στο Υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 2014 -2020. Καθώς το εν λόγω Υπομέτρο δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί , η συνολική βαθμολογική βάση του 20, θα μειωθεί αναλογικά βάσει της βαρύτητας (σε ποσοστό %) συμμετοχής του εν λόγω κριτηρίου στην ελάχιστη βαθμολογία των κριτηρίων. Συνεπώς, η βάση αναδιαμορφώνεται σε 18 (από 20 που ήταν η προηγούμενη τιμή του).

Δείτε εδώ τη διευκρινιστική εγκύκλιο 

Δείτε εδώ περισσότερα για τη "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών"