Τελευταία

Latest

Έκτακτες αποζημιώσεις για τους παραγωγούς καπνού "Μπασμά"

8,2 εκατ. ευρώ κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους παραγωγούς καπνού ποικιλίας «Μπασμά» ανακοίνωσε ο κ.

Read More

"Γνώρισε την enateam": Αναστασία Βουλγαρίδου

Αυτή τη Δευτέρα στο "Γνώρισε την enateam" σας συστήνουμε την Αναστασία Βουλγαρίδου, ασκούμενη στο τμήμα ΟΣΔΕ και αγροτικών θεμάτων της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.

Read More

Απόφαση σχετική με την τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων ΑΝΟΜ

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (121430/2018 "Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις τω

Read More

Δημόσια διαβούλευση για την αδειοδότηση μικρών ανεμογεννητριών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της

Read More

Χωρίς έντυπη άδεια θα ξεκινά τη λειτουργία της η πλειοψηφία των μεταποιητικών

Με μια απλή γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.notifybusiness.gov.gr και χωρίς έντυπη άδεια θα μπορεί να ξεκινά τη δραστηριότητα της η πλει

Read More

Ψηφίστηκε από το Ε.Κ. ο Κανονισμός για τη συμμετοχική χρηματοδότηση

Η "πληθοχρηματοδότηση" (crowdfunding) εδραιώνεται ολοένα περισσότερο ως μορφή εναλλακτικής χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Read More

Pages