Τελευταία

Latest

Απονιτροποίηση: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Την Πέμπτη 22/03/2018 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης  των αιτήσεων στήριξης της Δράσης 10.01.04 " Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 
Read More

Ξεκίνησαν οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2018

Ανοιχτή για την καταχώρηση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης είναι πλέον η διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018.  Οι σχετικές αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει να υποβληθούν και να οριστικο

Read More

Μη επιλέξιμα κομμάτια στο ΟΣΔΕ

Πολλές φορές, η έκταση που έχει ένα αγροτεμάχιο στο συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ή στο ενοικιαστήριο του μπορεί να μην είναι η ίδια με αυτήν που εμφανίζεται στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ.

Read More

ΟΣΔΕ: Τι είναι & γιατί να το κάνω

Αν ανήκετε στο αγροτικό δυναμικό, σίγουρα η λέξη ΟΣΔΕ δεν σας είναι άγνωστη.  H Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) όπως σωστότερα λέγεται, αποτελεί πλέον άλλωστε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των περισσότερων παραγωγών της χώρας μας.

Read More

Απονιτροποίηση: Αλλαγή στο επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 10.01.04  και με τις πληροφορίες να υποστηρίζουν πώς η βάση από το

Read More

1η Tροποποίηση και Παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε απόφαση με την οποία τροποποιεί την πρόσκληση για το υπομέτρο 4.1. "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις" (Σχέδια Βελτίωσης).

Read More

2η πρόσκληση για Νέους Αγρότες σε 5 περιφέρειες

Ανοιχτή για ένα μήνα (μέχρι τις 16 Απριλίου), όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα παραμείνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2

Read More

Pages