Τελευταία

Latest

4η τροποποίηση για τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Read More

Διευκρινίσεις για την Απονιτροποίηση

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσίευσε εγκύκλιο με διάφορες διευκρινίσεις για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Read More

Αγγελία για νέα θέση εργασίας

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης αναζητεί για λογαριασμό πελάτη της, αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του καφέ με υφιστάμενο δίκτυο franchise, (1) άτομο για εργασία πλήρους απασχόλησης σε θέση Υπευθύνου Καταστημάτων Δικτύου Franchise.

Read More

Σε διαβούλευση ο Β' Πυλώνας έως 20 Απριλίου

Μέχρι τις 20 Απριλίου έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ να δώσουν τα σχόλιά τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολλών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της Κοινή

Read More

Δάνεια από 10.000 έως 800.000 από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Tην ενεργοποίηση του ενδιάμεσου Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), με δημόσια συνεισφορά 192 εκατ. ευρώ.

Read More

Ανακοίνωση Επάρκειας Κονδυλίων Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Σε συνέχεια της με αριθμό 5115 – 16.01.2018 ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της

Read More

Pages