Τελευταία

Latest

ΑΝΟΜ 4399/2016: Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ανακοινώνει σύμφωνα με σχετική της απόφαση στις 16/01/2020 υπ' αρ.

Read More

Σχέδια Βελτίωσης: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Την Τρίτη 28/01/2020 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη 

Read More

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Στόχοι / Προτεραιότητες

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»

Θεματικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

Read More

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Στόχοι / Προτεραιότητες

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»

Θεματικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

Read More

Επιπλέον 46,6 εκ.€ δημόσια δαπάνη στην Περιφέρεια ΑΜΘ για τα Σχέδια Βελτίωσης

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά η αξιοποίηση της δυνατότητας  υπερδέσμευσης για την κατανομή πόρων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που θα κινητοποιήσει

Read More

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας 2020

Λίγους μήνες πριν την επίσημη δημοσίευση του βρίσκεται ο νέος πτωχευτικός κώδικας!

Read More

Pages