Τελευταία

Latest

Καθορισμός του ποσού για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γεν

Read More

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Ανακοινώθηκε η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» που αφορά την Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών.

Read More

Υπουργική απόφαση για τα σχέδια βελτίωσης

Ανακοινώθηκε το πλαίσιο εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλ

Read More

Παράταση της υποβολής προτάσεων για το ΕΠΑΛΘ με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»

Ανακοινώθηκε η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέ

Read More

Κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Ανακοινώθηκε χθες, 27/11/2017, ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙ του Α' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσε

Read More

17/11/2017 - (4η) τροποποίηση στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης. 

Read More

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών».

Read More

2ο European & Jobs Mobility Roadshow (20-25/11/17)

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τα τέσσερα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, Ξάνθης, Δήμου Θεσσαλονίκης και Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 2ο

Read More

Pages