Τελευταία

Latest

Επιμελητήρια ΑΜΘ: Ενημερωτικές Συναντήσεις για το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία

Τα Επιμελητήρια της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρω

Read More

Θα αναγράφεται τελικά ο ΑΤΑΚ στο ΟΣΔΕ 2019;

Τέλος στην αγωνία των παραγωγών σχετικά με το τι θα γίνει με την αναγραφή του ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ του 2019, έβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με σχετική ανακοίνωση του. Θα αναγράφεται λοιπόν ο ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ;

Read More

Σχέδια Βελτίωσης: Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για τρακτέρ

Πιο κοντά στην έναρξη της αξιολόγησης των σχεδίων βελτίωσης που έχουν υποβληθεί φαίνεται πως βρισκόμαστε, καθώς σε όλες τις ΔΑΟΚ της χώρας έχει σταλεί πλέον ο πίνακας που καθορίζει την ανώτατη επιλέξιμη τιμή για κάθε συγκεκριμέν

Read More

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το Leader Ιδιωτών Κεντρικού & Νοτίου Έβρου

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020»  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου

Read More

Pages