Τελευταία

Latest

Έναρξη δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019

Τις δηλώσεις καλλιέργειας τους για το έτος 2019 καλούνται να υποβάλλουν οι παραγωγοί αφού το σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης άνοιξε μετά από μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη το απόγευμα τη

Read More

150.000.000€ σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας που βρίσκεται στη Βουλή , ποσό 150.000.000€ αναμένεται να διατεθεί προσεχώς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας

Read More

Ξεκινά η Εβδομάδα Υγείας 2019 στην Ξάνθη

Ξεκινά σήμερα η εβδομάδα Δημόσια Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας 2019 (8-14 Απριλίου 2019) με τη Συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ. Σε όλη την περιφέρεια θα διοργανωθεί πλήθος δράσεων.

Read More

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση Απένταξης από τη Δράση για τις Σπάνιες Φυλές

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στην απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων ∆ικαιούχων της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Read More

Επιτροπή Γεωργίας: Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων έως το 2027

Την πλήρη κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2027 ψήφισε στις 2 Απριλίου η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου.

Read More

Υπομέτρο 6.3: Μείωση της ελάχιστης βαθμολογίας

Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία που οφείλουν να συγκεντρώσουν οι εν δυνάμει δικαιούχοι για την Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Υπομέτρο 6.3.) από 65% σε 50% σύμφωνα με τη 2η τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης.

Read More

Pages