Τελευταία

Latest

Δημητριακά Τάσιος Μ.Ε.Π.Ε - Ίδρυση μονάδας παραγωγής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας παραγωγής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2009 και επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυκιακού Νόμου με ποσοστό επιχορήγησης 55%. 

Read More

Υιοί Μιχάλη Χασάπη Ο.Ε.- Εκσυγχρονισμός & επέκταση

Η επιχείρησή ασχολείται με την εκτροφή και εμπόριο ζώντων χοιρινών. Η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης με κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού.

Read More

Pages