Κ.Α.Π. 2021-2027: Κατώτατο Όριο Άμεσης Ενίσχυσης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

December 10, 2019 - 08:53
0 comments

Ένα εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης που υπολογίζεται στα 26 ευρώ ανά στρέµµα για όλα τα κράτη-µέλη και µερική εξωτερική σύγκλιση περιλαµβάνει το τελικό κουτί διαπραγµατεύσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που συνέταξε η Φινλανδική προεδρία και θα παρουσιαστεί στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής 12-13 ∆εκεµβρίου. Ως επιλέξιµη έκταση που θα θεµελιώνει ελάχιστο εγγυηµένο ποσό θα θεωρείται εκείνη που έχει δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους το 2016.

Η εξωτερική σύγκλιση θα ξεκινήσει, σύµφωνα µε την πρόταση, το 2022 (αναλόγως τη µεταβατική περίοδο µπορεί και το 2023) και θα περιλαµβάνει έξι στάδια. Για τα κράτη-µέλη που οι αγρότες τους λαµβάνουν κάτω από το 90% του ευρωπαϊκού µέσου όρου ενισχύσεων, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον κατά 50% έως το 2027. Η σύγκλιση αυτή θα χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη, κάτι που σηµαίνει ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει χρήµατα και ίσως χρειαστεί να µειώσει περαιτέρω και τις δικές της ενισχύσεις.

Επίσης αναμένεται η αύξηση στα ποσοστά εθνικής συμμετοχής κατά 10-20% στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ενώ πρόκειται να μειωθεί στο 20% η εθνική συγχρηματοδότηση στα προγράμματα Leader .

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Πηγή:agronews.gr

Tags: