ΓΓΕΤ: Ανοικτή διαδικτυακή Ημερίδα για τα «Κέντρα Ικανοτήτων» του ΕΠΑνΕΚ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 24, 2020 - 09:34
0 comments

Η διαδικτυακή ημερίδα η οποία διοργανώνει στις 30/07/20, ώρα 11:00-13:30 η ΓΓΕΤ, έχει ως σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία του ερευνητικού και παραγωγικού οικοσυστήματος της χώρας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω της υλοποίησης έργων καινοτομίας στο πλαίσιο της Δράσης "Κέντρα Ικανοτήτων", η οποία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Τι είναι τα "Κέντρα Ικανοτήτων"

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας  και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Βασικός σκοπός των Κέντρων Ικανοτήτων είναι η  προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η μεταφορά τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών, η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων με έμφαση στη βιομηχανία 4.0, η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων.

Εγγραφή στην Ημερίδα

Κάντε εγγραφή στην ημερίδα

Πρόγραμμα της Ημερίδας

11:00-11:30 Χαιρετισμοί Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

11:30-12:00 Παρουσίαση της Δράσης Δρ Δημήτριος Πουτούκης, Προϊστάμενος Τμήματος Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής, Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

12:00-12:30 Παρουσίαση του περιβάλλοντος υποβολής πρότασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων Διονύσιος Μωράκης, Στέλεχος Τμήματος Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής, Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

12:30-13:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση

 
Πηγή: antagonistikotita.gr