ΕΣΠΑ 2014-2020

Latest

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Παροχή επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Read More

Προγράμματα 800 εκατ. ευρώ για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Νέα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 800 εκατ. ευρώ, προαναγγέλλει ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στην «Ημερησία του Σαββάτου».
Read More

1η έκδοση συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αναφορικά με τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ-

Read More

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών - Τα κριτήρια επιλογής

Τίθεται σε εφαρμογή αύριο από τον ΟΑΕΔ το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».
Read More

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών"

 
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 
Read More

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

 
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 
Read More

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

 
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 
Read More

Pages