ΕΣΠΑ 14-20: Ενίσχυση επιχειρήσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 07, 2019 - 09:11
0 comments

Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου για υποβολές η νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Στόχος

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Δικαιούχοι

Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) με την προυπόθεση ότι διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών σε ισχύ, λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ, Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ) και τηρούν τα απαιτούμενα από τον ΚΦΑΣ στοιχεία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διάστημα υποβολών

από 2/7/2019 έως 30/9/2019 (ώρα 16:00)

Είδος Ενίσχυσης

Επιχορήγηση/επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Ελληνική επικράτεια

Προϋπολογισμός

€ 16.200.000

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πρόσκληση της δράσης. 

Πηγή: espa.gr