Επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τον κλάδο της μελλισοκομίας

June 23, 2019 - 20:09
0 comments

Σημαντική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη και την ανάπτυξη του μελισσοκομικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2022. Η στήριξη αυτή θα εφαρμοστεί στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που αρχίζουν την 1η Αυγούστου 2019 και θα ισχύουν έως 31 Ιουλίου 2022.

2.912 προτάσεις υποβλήθηκαν στο "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (B')

June 11, 2019 - 10:50
0 comments

Πριν από λίγες μέρες και μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε ολοκληρώθηκε με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 05/06/2019, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"  του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014 -2020.

Η διαδικασία αξιολόγησης των 2912 προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.742.142.053 € στα πλαίσια του Β' κύκλου της πρόσκλησης αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα

ΕΣΠΑ 14-20: Νέα δράση για Logistics & Εξαγωγικό Εμπόριο

June 10, 2019 - 09:20
0 comments

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης για τη δράση "Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΣΠΑ 14-20: Ενίσχυση επιχειρήσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

June 07, 2019 - 09:11
0 comments

Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου για υποβολές η νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Στόχος

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

ΑΝΟΜ 4399/2016: Νέα παράταση για τη "Γενική Επιχειρηματικότητα" (Γ')

May 31, 2019 - 09:38
0 comments

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων-Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων, με σχετική δημοσίευση στις 29/05/2019, ανακοινώνει μια νέα παράταση λίγων ημερών για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Γ' κύκλο του καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019

Δείτε στα συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ependyseis.gr

Αναμένεται σε λίγες μέρες η "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"

May 23, 2019 - 09:08
0 comments

Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 .

Νέα παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για τη μεταποίηση (4.2.1)

May 17, 2019 - 11:42
0 comments

Παράταση για λίγες επιπλέον ημέρες δόθηκε για την υποβολή των δικαιολογητικών των δικαιούχων για υπαγωγή στη δράση 4.2.1. Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργικό Προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Μαΐου 2019

Παράταση για την 5η πρόσκληση Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020

May 10, 2019 - 09:20
0 comments
H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκλησης του INTERREG "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" έχει παραταθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή, 14.06.2019 , στις 15:00.
 

Παράταση υποβολής αιτήσεων για Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

May 08, 2019 - 14:13
0 comments

Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση" μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00.

Επισκεφτείτε το σύνδεσμο με τη σχετική απόφαση για την παράταση.

Ανοιχτό το Leader Ιδιωτών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

April 22, 2019 - 16:31
0 comments

Το παρόν διάστημα ανοιχτές είναι πολλές διαφορετικές δράσεις του Leader Ιδιωτών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μεταξύ των τομέων δραστηριοποίησης των υποψήφιων δικαιούχων είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός, η βιοτεχνία, η χειροτεχνία, η οικοτεχνία, η επεξεργασία και εμπορία δασικών προϊόντων. 

Μικρές ή και μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των προσκλήσεων των διαφόρων περιοχών όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί από τους αρμόδιους φορείς (αναπτυξιακές) σχετικά με τις επιλέξιμες δράσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Pages