Επιχειρήσεις

Απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

July 08, 2019 - 12:31
0 comments

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019, η απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, διευκρινίζεται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα εκατόν ενενήντα (190) παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό. 

Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

July 08, 2019 - 10:40
0 comments

Ανακοινώθηκε επίσημα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια του νέου καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα ορίζεται από την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Ζητείται Front-end Developer στην More than Themes

July 05, 2019 - 13:53
0 comments

Η εταιρεία web development studio More than Themes αναζητεί (1) άτομο για εργασία πλήρους απασχόλησης σε θέση Front-end Developer. Πιο συγκεκριμένα η αγγελία της εταιρείας αναφέρει:

"Αναπτυσσόμαστε και αναζητάμε συναδέλφους με ταλέντο, δημιουργικότητα και αγάπη για την τεχνολογία και το internet.

Δεν μας ενδιαφέρουν τα βιογραφικά. Μπορεί να κρατήσουν μακριά ένα μεγάλο ταλέντο. Ας επικεντρωθούμε στο πρόσωπο και στην αξία! 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τον κλάδο της μελλισοκομίας

June 23, 2019 - 20:09
0 comments

Σημαντική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη και την ανάπτυξη του μελισσοκομικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2022. Η στήριξη αυτή θα εφαρμοστεί στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που αρχίζουν την 1η Αυγούστου 2019 και θα ισχύουν έως 31 Ιουλίου 2022.

2.912 προτάσεις υποβλήθηκαν στο "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (B')

June 11, 2019 - 10:50
0 comments

Πριν από λίγες μέρες και μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε ολοκληρώθηκε με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 05/06/2019, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"  του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014 -2020.

Η διαδικασία αξιολόγησης των 2912 προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.742.142.053 € στα πλαίσια του Β' κύκλου της πρόσκλησης αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα

ΕΣΠΑ 14-20: Νέα δράση για Logistics & Εξαγωγικό Εμπόριο

June 10, 2019 - 09:20
0 comments

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης για τη δράση "Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΣΠΑ 14-20: Ενίσχυση επιχειρήσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

June 07, 2019 - 09:11
0 comments

Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου για υποβολές η νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Στόχος

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

ΑΝΟΜ 4399/2016: Νέα παράταση για τη "Γενική Επιχειρηματικότητα" (Γ')

May 31, 2019 - 09:38
0 comments

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων-Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων, με σχετική δημοσίευση στις 29/05/2019, ανακοινώνει μια νέα παράταση λίγων ημερών για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Γ' κύκλο του καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019

Δείτε στα συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ependyseis.gr

Αναμένεται σε λίγες μέρες η "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"

May 23, 2019 - 09:08
0 comments

Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 .

Νέα παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για τη μεταποίηση (4.2.1)

May 17, 2019 - 11:42
0 comments

Παράταση για λίγες επιπλέον ημέρες δόθηκε για την υποβολή των δικαιολογητικών των δικαιούχων για υπαγωγή στη δράση 4.2.1. Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργικό Προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Μαΐου 2019

Pages