Επιχειρήσεις

Αναμένεται σε λίγες μέρες η "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"

May 23, 2019 - 09:08
0 comments

Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 .

Νέα παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για τη μεταποίηση (4.2.1)

May 17, 2019 - 11:42
0 comments

Παράταση για λίγες επιπλέον ημέρες δόθηκε για την υποβολή των δικαιολογητικών των δικαιούχων για υπαγωγή στη δράση 4.2.1. Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργικό Προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Μαΐου 2019

Παράταση για την 5η πρόσκληση Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020

May 10, 2019 - 09:20
0 comments
H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκλησης του INTERREG "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" έχει παραταθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή, 14.06.2019 , στις 15:00.
 

Παράταση υποβολής αιτήσεων για Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

May 08, 2019 - 14:13
0 comments

Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση" μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00.

Επισκεφτείτε το σύνδεσμο με τη σχετική απόφαση για την παράταση.

Ανοιχτό το Leader Ιδιωτών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

April 22, 2019 - 16:31
0 comments

Το παρόν διάστημα ανοιχτές είναι πολλές διαφορετικές δράσεις του Leader Ιδιωτών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μεταξύ των τομέων δραστηριοποίησης των υποψήφιων δικαιούχων είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός, η βιοτεχνία, η χειροτεχνία, η οικοτεχνία, η επεξεργασία και εμπορία δασικών προϊόντων. 

Μικρές ή και μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των προσκλήσεων των διαφόρων περιοχών όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί από τους αρμόδιους φορείς (αναπτυξιακές) σχετικά με τις επιλέξιμες δράσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Αποτελέσματα δράσης 4.2.1. για τη μεταποίηση (με γεωργικό τελικό προϊόν)

April 16, 2019 - 15:47
0 comments
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1."Μεταποίηση, Εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργικό Προϊόν)" του Υπομέτρου 4.2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
 

150.000.000€ σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

April 10, 2019 - 13:15
0 comments

Σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας που βρίσκεται στη Βουλή , ποσό 150.000.000€ αναμένεται να διατεθεί προσεχώς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και δραστηριοποιούνται σε τομείς της βιομηχανίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αποτελέσματα δράσης 4.2.2. για τη μεταποίηση (με μη γεωργικό τελικό προϊόν)

March 27, 2019 - 14:57
0 comments

Ανακοινώθηκαν σήμερα (27-03-2019) από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.2. "Μεταποίηση, Εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μη Γεωργικό Προϊόν)" του Υπομέτρου 4.2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Επιμελητήρια ΑΜΘ: Ενημερωτικές Συναντήσεις για το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία

March 15, 2019 - 12:28
0 comments

Τα Επιμελητήρια της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg), διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις για τα μέλη τους, στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές».

Pages