Ανακοίνωση Επάρκειας Κονδυλίων Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 23, 2018 - 16:02
0 comments

Σε συνέχεια της με αριθμό 5115 – 16.01.2018 ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι ήδη από το Νοέμβριο του 2016 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών αυξήθηκε το διαθέσιμο ποσό κονδυλίων, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο καθεστώς αυτό σε όλους τους φορείς υποδοχής, ήτοι Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας-Θράκης), Περιφέρειες της Χώρας.

Πηγή: ependyseis.gr