Ενημερωτική εκδήλωση Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 07/18/2018 - 10:38
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Wednesday, July 18, 2018

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, Ο ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα: "Ενημέρωση για το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στις 18/07/18 & ώρα 20:00  στηv αίθουσα του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί επίσης στις 20/07/2018 & ώρα 20:00 στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Έβρου.

Δείτε στα συνημμμένα αρχεία τις σχετικές Προσκλήσεις των δύο εκδηλώσεων.