Σε διαβούλευση ο Β' Πυλώνας έως 20 Απριλίου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 25, 2018 - 09:50
0 comments

Μέχρι τις 20 Απριλίου έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ να δώσουν τα σχόλιά τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολλών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 22 Ιανουαρίου.

Σκοπός είναι να εκτιμηθεί το τι λειτούργησε και τι δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προκειμένου να βελτιωθεί ο προγραμματισμός της αγροτικής ανάπτυξης στο μέλλον.

Μεταξύ των ερωτήσεων που τίθενται είναι εάν οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκομίας, συνέβαλαν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

Οι ερωτηθέντες ερωτώνται επίσης εάν θεωρούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που προσφέρουν αξία για τα χρήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέες νομικές προτάσεις για τη βελτίωση της επισιτιστικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας της ΕΕ αργότερα φέτος, βασιζόμενη στην πρόσφατη ανακοίνωσή της και στα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων εκτιμήσεων των επιπτώσεων των διαφόρων πιθανών επιλογών πολιτικής.

Τα αποτελέσματα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν επίσης τη διαδικασία και θα βοηθήσουν στην ενημέρωση των μελλοντικών προτάσεων πολιτικής.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν

Πηγή: agronews.gr

Tags: