Αποτελέσματα δράσης 4.2.2. για τη μεταποίηση (με μη γεωργικό τελικό προϊόν)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 27, 2019 - 14:57
0 comments

Ανακοινώθηκαν σήμερα (27-03-2019) από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.2. "Μεταποίηση, Εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μη Γεωργικό Προϊόν)" του Υπομέτρου 4.2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, σε σύνολο 32 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν, 18 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 36,2 εκατ. ευρώ (16,9 εκατ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη) εγκρίθηκαν. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της στήριξης καλούνται να προσκομίσουν στο διάστημα από 29 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου 2019, τα δικαιολογητικά οριστικής ένταξης που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ από 29 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου 2019.

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης υπέβαλλε για λογαριασμό πελάτη της αίτηση στήριξης στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης, η οποία και εγκρίθηκε. 

Δείτε τη σχετική απόφαση στα συνημμένα αρχεία.