Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

August 22, 2017 - 13:45
0 comments

Το νέο Ταμείο Συμμετοχών στοχεύει στη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε αντάλλαγµα τη συµµετοχή των επενδυτών στο µετοχικό τους κεφάλαιο. Το Ταμείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του αρχές φθινοπώρου, όπως εκτιµούν στελέχη του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα Ταµείο στο οποίο µία επιχείρηση που επιθυµεί να χρηµατοδοτηθεί, θα µπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση η οποία θα αξιολογείται. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, τότε το Ταµείο θα προχωρά στη χρηµατοδότηση της επιχείρησης, µε αντάλλαγµα για εκείνον που έβαλε τα χρήµατα µετοχικό κεφάλαιο. Επίσης το Ταµείο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται κι αυτό προς την κατεύθυνση αναζήτησης επιχειρήσεων-επενδυτικών στόχων, ή και ακόµα στη χρηµατοδότηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας. 

Το ύψος των κονδυλίων που έχουν δεσµευτεί προς το παρόν για το Equi Fund, όπως ονοµάζεται, ανέρχεται στα 260 εκατ. ευρώ. Τα 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ελληνικό ∆ηµόσιο και κατά 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο είναι και ο διαχειριστής του Ταµείου. Ωστόσο, τα ποσά αυτά θα πολλαπλασιαστούν, καθώς αναµένεται στην πορεία να συµµετάσχουν και άλλοι θεσµικοί επενδυτές και βέβαια από τα κονδύλια που θα εισφέρουν οι ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της συνεισφοράς τους στα υποταµεία. Συνολικά επιχειρείται το Ταµείο αυτό να µοχλεύσει χρηµατοδότηση ύψους 1 δις ευρώ για την ελληνική οικονοµία.

Στο πλαίσιο του Ταµείου Συµµετοχών, το οποίο θα αποτελεί µια ευρύτερη «επενδυτική πλατφόρµα», θα συσταθούν 12 υποταµεία (Sub-Fund), µε το καθένα από αυτά να καλύπτει συγκεκριµένες κατηγορίες επενδύσεων.

Η επενδυτική πλατφόρµα, δηλαδή το Equi Fund, θα απαρτίζεται από τρία «παράθυρα», και συγκεκριµένα ένα για τον τοµέα της καινοτοµίας και δύο για τους τοµείς της γενικής επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα για την ενίσχυση της γενικής επιχειρηµατικότητας θα «ανοίξουν» τα:

·         Ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων για νέες επιχειρήσεις.

·          Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για ώριµες επιχειρήσεις.

Σηµειώνεται ότι σε κάθε «παράθυρο» της γενικής επιχειρηµατικότητας θα συσταθούν από 2 έως 4 υποταµεία.

Τα υποταµεία της γενικής επιχειρηµατικότητας θα απευθύνονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερη όµως έµφαση στους στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονοµίας, όπως για παράδειγµα η αγροδιατροφή. 

Πηγή: www.agronews.gr