Σε δημόσια διαβούλευση το μέτρο στήριξης επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων του «Π.Α.Α. 2014-2020»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 31, 2016 - 16:45
0 comments

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά τη «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις:

1.    ∆ράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν)».

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός ορίζεται από 100.000€ ως 10.000.000€.

2.    ∆ράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός Παραρτήµατος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)».

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός ορίζεται από 100.000€ ως 5.000.000€.

3.    ∆ράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελµατίες αγρότες».

Δικαιούχοι: επαγγελματίες αγρότες βάση του Ν. 3874/2010

Ο προϋπολογισμός ορίζεται από 50.000€ ως 300.000€.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιστοιχεί σε 50%.

 

Παρατίθεται ολόκληρη η απόφαση στο επισυναπτόμενο αρχείο.