Προστατέψτε τις επιχειρηματικές σας ιδέες!

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 23, 2016 - 15:40
0 comments
Εάν έχετε μια σπουδαία, καινοτόμο ιδέα, θα πρέπει να φροντίσετε να την προστατέψετε ως δική σας διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) προτού την δημοσιοποιήσετε! Οι μεγάλες ιδέες έχουν αξία μόνο αν μπορείτε να αποδείξετε νομικά ότι είναι δικές σας.
 
Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία;
 
Πρόκειται για προϊόντα, έργα ή διαδικασίες που έχετε επινοήσει εσείς και που σας παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 
Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες:
 
Βιομηχανική ιδιοκτησία: εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης
Καλλιτεχνικά έργα που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα: πρωτότυπα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημίσεις και πολυμέσα
Εμπορικές στρατηγικές: εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ή ταχεία παραγωγή.
Πώς μπορώ να προστατέψω τη διανοητική ιδιοκτησία μου;
 
Μπορείτε να την προστατέψετε μέσω των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Η μορφή προστασίας εξαρτάται από το είδος της ΔΙ:
 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας - σας δίνουν τη δυνατότητα να εμποδίζετε την παραγωγή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσής σας από τρίτους για συγκεκριμένο διάστημα, ανάλογα με τον τύπο της εφεύρεσης
εμπορικά σήματα - προστατεύουν την ονομασία του προϊόντος σας, απαγορεύοντας σε άλλες επιχειρήσεις να πωλούν προϊόν με την ίδια ονομασία
πνευματικά δικαιώματα - κάνουν γνωστό σε άλλους ότι εσείς (ως ο δημιουργός) έχετε τον έλεγχο της παραγωγής, της διανομής, της επίδειξης ή της εκτέλεσης των έργων σας.
Τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται επίσημη καταχώριση. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο «copyright» αμέσως.
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από την εθνική νομοθεσία και όχι από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η προστασία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ χωριστά μπορεί να αποβεί περίπλοκη και δαπανηρή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα προστατεύοντας τη διανοητική σας ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ.
 
Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερες από μία χώρα της ΕΕ, μία και μόνο καταχώριση εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σάς παρέχει προστασία και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορείτε να καταχωρίσετε το εμπορικό σας σήμα ή σχέδιο σε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της ΕΕ με της υποβολή μίας και μόνο αίτησης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης κοστίζει 850ευρώ για ένα εμπορικό σήμα και 350ευρώ για ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.
 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μιας χώρας της ΕΕ ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Ωστόσο, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρωθεί από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας English σε κάθε χώρα στην οποία απαιτείται προστασία. Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώρας English, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε μεταφράσεις ή να καταβάλετε τέλη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις διαδικασίες από γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας 30 ευρωπαϊκών χωρών διατίθενται εδώ .
 
Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:
 
Η παραποίηση/απομίμηση (μη επιτρεπόμενη αναπαραγωγή επώνυμου αγαθού) και η πειρατεία (μη επιτρεπόμενη αντιγραφή είδους που καλύπτεται από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας) έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση, καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.
 
Ανάλογα με το δίκαιο της σχετικής χώρας της ΕΕ και τον δράστη της παραποίησης/απομίμησης, αρμόδιες αρχές είναι: τα τελωνεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς (υπηρεσία εμπορικών προτύπων), η αστυνομία ή τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.
 
Προστασία από την παραποίηση/απομίμηση
 
Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της ΕΕ. Μπορείτε να τους ζητήσετε να πραγματοποιήσουν κατάσχεση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας υποβάλλοντας αίτηση παρέμβασης français Deutsch English στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές.
 
Παρότι οι αιτήσεις παρέμβασης υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
 
Περισσότερες πληροφορίες  στον σύνδεσμο:
 
Πηγή: epixeiro.gr