Προκήρυξη των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προκήρυξη των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

September 29, 2017 - 13:29
0 comments

Στόχοι Πράξεων:

  • Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/ αποκελύφωσης οστρακοειδών.
  • Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.
  • Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.
  • Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.
  • Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
  • Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000€ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000€. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων 3.2.2, και 4.2.4 ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Αρχεία: