Προκήρυξη του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προκήρυξη του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

September 29, 2017 - 14:09
0 comments

Είδη Πράξεων Μέτρου:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
  • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
  • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
  • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
  • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Στόχος είναι η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, επέκταση υφισταμένων, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα το Μέτρο περιλαμβάνει:

  • τον τεμαχισμό, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση και την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 8.000.000,00€. Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζονται τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης επιπλέον ενός έτους.

Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 23.10.2017  - 18.01.2018

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών: 23.10.2015

 

Τα ποσοστά επιδότησης για τα ανωτέρω προγράμματα κυμαίνονται από 50% έως και 80%.

Στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου (Θάσος- Σαμοθράκη) η επιδότηση φτάνει το 85%.

 

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση.

 

Αρχεία: