Προκήρυξη για το Μέτρο 3.1.8 & Μέτρο 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προκήρυξη για το Μέτρο 3.1.8 & Μέτρο 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

September 29, 2017 - 12:21
0 comments

Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια»

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί του των αλιευτικών σκαφών.
  • Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
  • Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
  • Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.

Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διεύρυνση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.
  • Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.
  • Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.
  • Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας.
  • Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
  • Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακη απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων για τα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 πρέπει να είναι άνω των 2.000€. Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που ανήκουν και στα δύο Μέτρα της Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός του ανωτέρω ορίου. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Αρχεία: