Νικόλαος Χαραλαμπογιάννης

enateam's picture

Τομέας Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: MSC in Food Science and Microbiology, University of Strathglyde in Glasgow

#enamember