Μοιρασμένο στη μέση το Εθνικό απόθεμα σε νέους και νεοεισερχόμενους

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 11, 2017 - 10:46
0 comments

Tο Εθνικό Απόθεµα φέτος θα µοιραστεί σε 44-45.000 άτοµα µε τη διάτµηση των χρηµάτων να γίνεται σε ποσοστό «50-50». ∆ηλαδή τα µισά για τους νεοεισερχόµενους και τα υπόλοιπα για τους νέους αγρότες (κάτω των 40 ετών).

Μάλιστα ειδικά για το έτος 2017 (ΦΕΚ 2140/Β/2017) εφαρµόζεται γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2% , για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι αυξήθηκε το ποσοστό της παρακράτησης, από 3 σε 4,5% του ανώτατου ορίου καθεστώτος  βασική ενίσχυση για τον «κουµπαρά» του Εθνικού Αποθέµατος, το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί φέτος υπολογίζεται στα 50-60 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση µε το 2016.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Πηγή: Αgronews