Μαρίκα Τσακμάκη

enateam's picture

Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, ΑΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δ.Π.Θ.

 

#enapartners