Λεβόν Μπαμπαγιάν

enateam's picture

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

#enaintern