Κυριακή Τσιρίκα

enateam's picture

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: Διασφάλιση Ποιότητας, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας

#enapartners