ΕΠΑΛΘ 2014-2020 "Διάλυση Αλιευτικού Σκάφους"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΠΑΛΘ 2014-2020 "Διάλυση Αλιευτικού Σκάφους"

November 17, 2017 - 15:49
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, November 9, 2017
Ημ. Λήξης: 
Monday, December 4, 2017

 

Μέτρο 6.1.10 «Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

Δράση «Διάλυση Αλιευτικού Σκάφους»

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 09/11/2017- 04/12/2017

Δικαιούχοι:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 6.1.10 ανέρχεται σε 40.000.000,00€.

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια-Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ - ΚΑΜ.
 • Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησής τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: Τράτα βυθού (OTB) ή Γρι-Γρι (PS).
 • Να φέρουν μηχανή.
 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το έτος έναρξης πλόων (ΕΕΠ).
 • Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ' έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 • Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.
 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
 • Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.
 • Η διάλυσή να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ο Δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει/λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Ύψος Αποζημίωσης

Για τον υπολογισμό της χρηματικής αποζημίωσης του σκάφους που αποσύρεται από την αλιευτική δραστηριότητα, λαμβάνονται υπόψη, η χωρητικότητα του σκάφους σε GT, η παλαιότητα , η ισχύς της μηχανής σε kW, οι ημέρες εργασίας/έτος, το αλιευτικό εργαλείο άδειας.

Για σκάφη με ολικό μήκος (LOA) κάτω των 6 μέτρων και τα οποία έχουν χωρητικότητα μέχρι 0,5 GT τίθεται ελάχιστο ποσό αποζημίωσης, το ποσό των 6.000,00 €.

Βαθμολογικά κριτήρια

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του προς απόσυρση σκάφους, εξετάζεται:

 • Η παλαιότητα του σκάφους (παρέχεται προτεραιότητα στα σκάφη 10-15 ετών).
 • Το μέγεθος (παρέχεται προτεραιότητα στα σκάφη μικρού μήκους).
 • Η χωρητικότητα (παρέχεται προτεραιότητα στα σκάφη μεγάλης χωρητικότητας).
 • Η ισχύς του κινητήρα (παρέχεται προτεραιότητα στα σκάφη μεγάλης ιπποδύναμης).
 • Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στις παρακάτω διευθύνσεις:

-          Ξάνθη: 3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, Τ: 25410-83370

-          Χρυσούπολη: Βεργίνας 1, Τ: 25910-23888

ή βρείτε μας διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

-          W: www.enateam.gr

-          F:  ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης