Δημήτρης Μπαρδακίδης

enateam's picture

Γενική Διεύθυνση, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

#enamember