Βγήκε η ΚΥΑ για τη Μεταποίηση, Μεγάλη Βδομάδα η προκήρυξη

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 07, 2017 - 14:49
0 comments

Εκδόθηκε η εφαρμοστική ΚΥΑ για το νέο Μέτρο Μεταποίησης και εντός ολίγων ημερών -μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα- σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Χαράλαμπο Κασίμη αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση. Αυτή θα χωρίζεται σε τρείς δράσεις. Περιλαμβάνεται ειδική στήριξη σε επαγγελματίες αγρότες που θέλουν να καθετοποιήσουν την παραγωγή τους σε τομείς ελαιολάδου, οίνου, ξηρών καρπών κ.α με επένδυση που πρέπει να ξεκινά από τα 50.000 ευρώ.

Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται η προκήρυξη για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων.

Να σημειωθεί ότι, βάσει της απόφασης, η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής:

α) Μικρά Νησιά του Αιγαίου: 75%.

β) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50%.

γ) Λοιπές Περιοχές: 40%.

Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

Οι συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών που επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση οργάνωσης παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.3 όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε διαμορφώνεται έως 75%, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής :

α) Μικρά Νησιά του Αιγαίου: 75%.

β) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50%.

γ) Λοιπές Περιοχές: 40%.

είτε εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

Επισυνάπτεται το σχετικό ενημερωτικό.

Πηγή: agronews.gr