Αποτελέσματα του Π.Α.Α. 2014-2020 «Βιολογικές καλλιέργειες»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Αποτελέσματα του Π.Α.Α. 2014-2020 «Βιολογικές καλλιέργειες»

0 comments

Αρχική αξιολόγηση μέτρου 11 του Π.Α.Α. 2014-2020  «Βιολογικές καλλιέργειες»

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 130/5917/18.01.2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα εγκρίθηκαν μόνο οι αιτήσεις των δράσεων 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία» και 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία»  και μόνο όταν το 10 % τον αγροτεμαχίων της αίτησης είναι σε περιοχή Natura, όπως άλλωστε είχε ανακοινωθεί με Δελτίου Τύπου του υπουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν ένσταση από την Τρίτη 18/04/2017 και ώρα 00:00 :01 μέχρι την Τρίτη 02/05/2017 και ώρα 23:59:59.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου: Μέτρο 11 ¨Βιολογικές Καλλιέργειες¨ - Ολοκλήρωση αρχικής αξιολόγησης

και το Δελτίο Τύπου: Ένταξη δικαιούχων στη βιολογική γεωργία, νέα προκήρυξη του Μέτρου

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία πάντα στην διάθεση σας τα στελέχη της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541083370 

Διευθυνση: 3οχλμ Ξάνθης - Καβαλας 

 

Tags: