Απονιτροποίηση: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 26, 2018 - 11:26
0 comments
Την Πέμπτη 22/03/2018 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης  των αιτήσεων στήριξης της Δράσης 10.01.04 " Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης  στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014.
 
Να επισημάνουμε ότι πρόκειται για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της δράσης κατά τους οποίους από τους  16.077 αιτούντες στην Δράση εγκρίθηκαν οι αιτήσεις μόλις των  2.758 με τιμή βάσης τα 16 μόρια. Συγκεκριμένα στον Νομό Ξάνθης από τις 295 αιτήσεις εγκρίθηκαν μόλις οι 92.
 
Με τα προσωρινά αποτελέσματα ξεκινάει και η διαδικασία των ενστάσεων η οποία και θα διαρκέσει μέχρι  την Δευτέρα 02 Απριλίου 2018.
 
Τα οριστικά αποτελέσματα  αναμένονται στο πρώτο δεκαήμερο Απριλίου, θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και θα περιλαμβάνουν:
1.  τις παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, των οποίων οι ενδικοφανείς προσφυγές κρίθηκαν βάσιμες, και
2. Τις  παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που είχαν κριθεί μη παραδεκτές λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης και μέχρι την κάλυψη του ποσού της υπερδέσμευσης (130%), δηλαδή του ποσού των 260.000.000€. 
 
Με την υπερδέσμευση του εν λόγω ποσού αναμένεται η βάση ένταξης των αιτήσεων να φτάσει κοντά στο 13 ίσως και λίγο μικρότερη του 13 σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από το υπουργείο.
 
Σας επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου καθώς και η εγκύκλιος προσφυγών.
 
Πηγή: minagric.gr