Απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 08, 2019 - 12:31
0 comments

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019, η απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, διευκρινίζεται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα εκατόν ενενήντα (190) παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό. 

Η αναλογούσα προς επιχορήγηση Δημόσια Ενίσχυση των πράξεων ανέρχεται σε 38.537.232,57€ και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 82/1 του ΠΔΕ.

Δείτε εδώ τον πίνακα εντασσόμεων αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 9.

Πηγή:minagric.gr