Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 03, 2019 - 09:24
0 comments

Δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών και ηλικίας 30 έως 45 ετών ανίστοιχα, πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 νέους εγγεγραμένους στον ΟΑΕΔ ηλικίας 25-29 ετών και σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών.

Σύμφωνα με τις προσκλήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 μέχρι και 30/09/1994 και από 1/1/1974 μέχρι και 31/12/1989, αντίστοιχα.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
  • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
  • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες:

  • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Έως 23/08/2019 η καταλητκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

Για περισσότες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών, διαβάστε εδώ

Για περισσότες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών, διαβάστε εδώ.