Αναμένεται η "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" για (πολύ) μικρές επιχειρήσεις

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 15, 2018 - 08:56
0 comments

Η δράση με τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» που αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, αναμένεται να "ανοίξει" για αιτήσεις το προσεχές διάστημα. 

Προτεραιότητα θα έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές

Προϋποθέσεις

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
 • έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις θα ανακοινωθούν όταν δημοσιευτεί η προκήρυξη της δράσης.

Προϋπολογισμός/ Ποσοστό επιδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 400.000.000 € (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως 120.000 €.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει τουλάχιστον το 50% και ανέρχεται έως και στο 75%.

Κατηγορίες δαπανών

 • Αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας 
 • Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Δαπάνες παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου από σύμβουλο