Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για τις "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 07, 2019 - 09:11
0 comments

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει εκ νέου 2 δράσεις του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες", προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις για ένταξη στις "Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία" (Δράση 11.1.1) και "Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία" (Δράση 11.2.1) θα υποβάλλονται στο διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 21 Μαρτίου 2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ (36 εκατ. ευρώ για τη Δράση 11.1.1 & 84 εκατ.ευρώ για τη Δράση 11.2.1). Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΑΑΤ Θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού. Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ. 

Tags: