Παράταση για τις "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 07/30/2018 - 13:44

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και όπως ανακοινώθηκε στις 27.07.2018 από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών νόμων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 παρατείνεται έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση.

Δείτε περισσότερα για το καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ".