2.912 προτάσεις υποβλήθηκαν στο "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (B')

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 11, 2019 - 10:50
0 comments

Πριν από λίγες μέρες και μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε ολοκληρώθηκε με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 05/06/2019, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"  του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014 -2020.

Η διαδικασία αξιολόγησης των 2912 προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.742.142.053 € στα πλαίσια του Β' κύκλου της πρόσκλησης αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα

Τα στοιχεία ανά τομέα προτεραιότητας σύμφωνα με το επίσημο Δελτίο Τύπου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:


 

Υπενθυμίζεται ότι από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στον Α΄ κύκλο της δράσης συγχρηματοδοτούνται 580 ερευνητικά έργα με Δημόσια Δαπάνη 311.700.000 € , συνεπώς η συνολική δημόσια δαπάνη για τους 2 κύκλους (Α' & Β') αναμένεται να ξεπεράσει τα 540.000.000€. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ενισχύονται πρωτίστως επιχειρήσεις που έχουν ως επιδίωξη την προώθηση της έρευνας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και οι υπόλοιποι φορείς που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Λοιποί Φορείς) και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού, συμβάλλοντας στην ανάσχεση του Brain drain.
 
Πηγή: eyde-etak.gr